Stickcafé

2019-12-04

Onsdagen den 4 december kl 9.30 - 12.00 avstutar stickcafét

Fika till självkostnadspris!


Föreningshuset Husknuten • Sperlingsgatan 5, 302 48 Halmstad • Tfn 035-15 22 71 • Epost husknuten@telia.com