Stickcafé

2020-10-21

Onsdagen den 21 oktober kl. 9.30-12.00 är det Stickcafé med Kerstin Larsson.

Fika till självkostnadspris
Kalender
I vår kalender hittar du aktuella händelser kring Husknuten.

Aktuella evenmang:
Föreningshuset Husknuten • Sperlingsgatan 5, 302 48 Halmstad • Tfn 035-15 22 71 • Epost husknuten@telia.com