Stickcafé

2020-10-28

Onsdagen den 28 oktober kl 9.30-12.00 är det Stickcafé med Kerstin Larsson.

Fika till självkostnadspris.
Kalender
I vår kalender hittar du aktuella händelser kring Husknuten.

Aktuella evenmang:
Föreningshuset Husknuten • Sperlingsgatan 5, 302 48 Halmstad • Tfn 035-15 22 71 • Epost husknuten@telia.com