Föreningar

Husknuten är en samlingspunkt för över 20 handikappföreningar i Halland. Flera av föreningarna har här sitt kansli. Andra föreningar har en gemensam möteslokal som rymmer varsitt förvaringsskåp. Behöver din förening lokaler för gemenskap, aktiviteter och utveckling? Här finns plats för fler!
FUB - Föreningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning i Halmstad

Personer, i alla åldrar, med svår, måttlig eller lindrig utvecklingsstörning samt deras anhöriga. Många har även andra funktionsnedsättningar som rörelse-, syn- och hörselnedsättning eller autism.

Tfn 070-915 27 25
Epost fub.halmstad@telia.com
Internet www.fub.se
Kontakt PG Petersson

Föreningshuset Husknuten • Sperlingsgatan 5, 302 48 Halmstad • Tfn 035-15 22 71 • Epost husknuten@telia.com