Aktiviteter på Husknuten

Stickcafé image

Stickcafé

Börjar igen onsdagen den 30 augusti kl 9.30 - 12.00. Kerstin Larsson från Strokeföreningen håller samman gruppen. Förmiddagsfika till självkostnadspris 15 kronor

Onsdagar

kl 9.30 - 12.00