Boka lokaler

Bokningsförfrågan

Husknutens lokaler passar utmärkt för möten, konferenser och kurser. Huset ligger centralt i Halmstad och här finns goda parkeringsmöjligheter. Lokalerna är funktionshinderanpassade och finns i flera storlekar. Möjlighet finns att beställa fika och enklare mat.

Bokningsregler

  • Den tid som ni behöver före och efter er aktivitet måste bokas, dock max en timma utöver konferenstiden.
  • Avbokning av tid måste göras senast två vardagar före aktivitet.
  • Lokal får ej hyras ut till tredje part eller nyttjas i kommersiellt syfte.

Ordningsregler

Då det inte finns någon personal anställd som ansvarar för konferensdelen, så åligger det var och en som utnyttjar lokalerna, att hålla ordning och lämna dem i det skick som man själv vill finna dem.

  • Ytterdörrarna är låsta lördagar och söndagar, liksom vardagar efter klockan 18.00. Har du aktiviteter när ytterdörrarna är låsta, får du en uppställningsnyckel för låset i dörren. Entrédörren får ej ställas upp eller spärras, utan skall stängas efter in-/utpassage. Efter avslutat möte, känn efter så att dörren går i lås och lämna nycklarna i brevlådan märkt "retur" i entrén vid Nässjögatan 10.
  • Innan du lämnar lokalen, gå en runda och se efter att fönster är stängda. Kontrollera att all elektricitet är frånslagen, utom vägglampetterna som utgör nattbelysning. Har du haft levande ljus, gå en extra runda och kontrollera att allt är släckt.
  • Torka av borden och sopa upp om det ser skräpigt ut på golvet. Ställ i ordning borden om du möblerat om. Diska upp efter er. Sopor slängs i containern på gården.
  • Hundar och snittblommor får ej medtagas och dofter får ej användas, och respektera att inte alla tål det du kanske tål. All eventuell rökning skall ske på gårdssidan där askkopp finns. Rökning får ej ske på gatusidan.
  • Om skada eller fel uppstår, anmäl det till Crendo felanmälan tfn 035 15 24 30, övrig tid till Securitas tfn 035 12 16 21.
  • En mer detaljerad beskrivning om vad som finns och vad som gäller får du när du kvitterar ut nycklarna.
Bokare
Namn på din organisation
Förnamn & Efternamn
Lokal
Vilken lokal vill du boka


Önskat datum för tillträde till lokalen
Utrustning
Har ni behov av teknisk utrustning tex: Projektor, Hörslinga etc
Bokningsregler
Meddelande
Önskas fika eller bokning över längre tid? Eller övriga önskemål/kommentarer