Om Husknuten

Husknuten

Historien om Husknuten började år 2002. Funktionshinderföreningarna i Halmstad och Halland, fick då möjligheten att starta ett gemensamt föreningshus på Nässjögatan 10.

Med hjälp från Halmstad kommun och Region Halland utökades lokalerna år 2005 med en kanslidel på Sperlingsgatan 5, så nu sträcker sig lokalerna från knut till knut, därav namnet.

I huset finns nu över 32 funktionshinderföreningar under samma tak, länsföreningar och lokalföreningar.

Föreningshuset är under ständig utveckling med ett pågående arbete att förverkliga visionen för Husknuten: Samarbete mellan funktionshinderorganisationerna och en möjlighet att lära känna varandra i ett föreningshus för gemenskap, aktiviteter och utveckling.

Husknuten är en samlingspunkt för:

  • funktionshinderorganisationer
  • idrotts-, ungdoms- och hjälporganisationer inom området funktionshinder
  • självhjälpsgrupper (små grupper som samlar deltagare runt ett gemensamt problem) inom området funktionshinder

Huset är till för:

  • att föreningarna kostnadsfritt ska kunna förlägga kurser, sammanträden och andra aktiviteter i lokalerna.
  • att föreningarna som är intresserade ska kunna hyra kanslilokal i kanslidelen eller skåp i skåprummet.
  • att personer med funktionsnedsättning ska kunna känna en gemenskap och en möjlighet till att komma ut och träffa andra samt en möjlighet att sprida information om sin funktionsnedsättning för att få ett bättre bemötande.
  • Observera att hundar och snittblommor får ej medtagas och dofter får ej användasKika på filmen här under om du vill veta mer!