Hörnan

Rymmer cirka 20 personer sittande vid småbord.