Storstugan

Detta rum rymmer 36 personer vid sittande bord och cirka 50 vid så kallad ”biografsittning”. I rummet finns whiteboard, filmduk, projektor, hörslinga och högtalare.